google-site-verification=VtLZzl9kfyNTVzjEXS4ozHedM1FhUmnVdD9HyL6TOdg

van betekenis zijn is het nieuwe zakelijk

betekenisvol ondernemen in de betekeniseconomie

we gaan van hardcore business naar heartcore human business

Mensen komen in beweging voor bedrijven die zich in de core zakelijk hard maken voor iets dat  hen menselijk aan het hart gaat.

 

Voor die bedrijven willen mensen werken. Van die bedrijven willen mensen kopen.

Mensen schenken hun vertrouwen aan organisaties bij wie hun belangen in goede handen zijn.

 

Bedrijven die het menselijke belang in het hart in de organisatie plaatsen en leidend maken in alles wat zij doen.

Mensen zijn het bestaansrecht van ondernemingen. Zonder mensen is er geen onderneming en geen reden om te ondernemen.

 

Het zijn de mensen met wie je het doet en de mensen voor wie je ertoe doet.

we gaan van hardcore business naar heartcore human business

menselijk, maatschappelijk en zakelijk ertoe doen

heartcore matters more than ever before

human impact at the core

Het is meer dan ooit de bedoeling dat de mensen in een organisatie zich met de core business richten op het vergroten van het welzijn van mensen en dat leidend maken in alles wat zij ondernemen.

 

Human impact creëren met de inzet van het talent van mensen en de ontwikkeling van heartcore activiteiten die er menselijk toe doen.

the core

purpose

Het vertrouwen van mensen in de goede bedoeling van de mensen in een bedrijf wordt meer dan ooit een belangrijke factor voor bestaansrecht en succes.

 

Het dwingt de leidende mensen de core, de kern, het hart van de onderneming te herijken. Wat rechtvaardigt ons bestaan in het leven van mensen?

 

Talent kiest voor bedrijven met een purpose. Mensen in bedrijven die zich hart maken voor een menselijk belang.

 

Mensen die producten kopen kiezen bedrijven waar hun menselijke belang in goede handen is. Die verdienen het vertrouwen.

branding

the core

Alles communiceert. Meer dan ooit is het belangrijk dat alles wat de mensen in een bedrijf ondernemen voortkomt uit het hart in het bedrijf en in de mensen en de core integraal in alles doorklinkt.

 

Dat maakt heartcore branding een kernactiviteit. Het activeert de kern die richting en energie geeft om in beweging te komen en de belangen van mensen te dienen en het vertrouwen te verdienen.

Heartcore ondernemen is een menselijke inspiratiebron voor verandering, vernieuwing, innovatie en businessontwikkeling.

 

Mensen weten waarom ze het doen en dat het werk ertoe doet.

menselijke betekenis

menselijke

energie

menselijke

beweging

menselijke impact

get your core together and

let it shine

© copyright monaka

webdesign monaka